Informatika a komunikační technika pro sextány

Povinný předmět pro sextu o Webu, sítích a protokolech na GJS vede Adam Dominec.

Aktuálně: 30. listopad

Potřebujeme se podívat v principu na to, z čeho je tvořený web. Jako cvičení vytvoříte soubor s webovoou stránkou, která bude obsahovat pár předepsaných prvků.

Webová stránka

Tohle zadání je povinné i pro ty, kdo na dnešní hodině nejsou.

 1. Stáhněte si košilku webové stránky (pravý klik, Uložit odkaz jako...).
  • Možná vás láká stránku otevřít (to můžete) a potom použít Uložit stránku jako..., to ale obvykle vede k jiným výsledkům. Dneska je to jedno, ale při jiných školních zadáních si tím můžete nechtěně přidělat práci.
 2. Zkuste (z nabídky Start) otevřít VS Code. Pokud by se to nedařilo, nainstalujte jej z MS Store.
 3. Otevřte stažený soubor z prvního kroku.
  • Můžete místo toho použít přímo ve VS Code šablonu html doc, výsledek bude přesně stejný.
 4. Najděte v souboru prázdné místo mezi značkami <body> a </body> a napište do něj dva řádky: první jako nadpis, druhý jako sdělení.
 5. Soubor uložte (z hlavní nabídky) a ve webovém prohlížeči ověřte, že obě části textu se vypsaly na stejném řádku.
  • Pro časté ukládání souboru na stejné místo je rychlejší Save než Save as... Ještě rychlejší je zapnout si v té nabídce Auto Save.
  • Pro časté otevírání souboru v prohlížeči je rychlejší jej nechat otevřený a jen stisknout klávesu F5.
 6. Ve VS Code přidejte do souboru značku (tag) pro nadpis první úrovně a pro odstavec. Dovnitř nakopírujte první, resp. druhý řádek svého textu.
  • Každý tag je uzavřený do špičatých závorek. Špičaté závorky na české klávesnici napíšete stiskem Alt Gr a čárky nebo tečky.
  • Tagy jsou často párové. To znamená, že k tagu <h1> někde najdeme tag </h1> a všechno mezi nimi je uvnitř prvku h1 – v tomhle případě to je text nadpisu.
 7. Dovnitř značky <title> napište totéž, co máte v nadpisu první úrovně.
  • Tenhle titulek se neukazuje přímo na stránce, nýbrž v názvu záložky nebo okna prohlížeče.
 8. Přidejte další značku odstavce s libovolným textem uvnitř. Uvnitř tohoto textu někde přidejte značku pro tučné písmo, pro kurzívu, nebo (podle vaší libovůle) pro horní nebo spodní index.
 9. Mezi oba odstavce přidejte libovolný obrázek.
  • Můžete použít hledání obrázků (bing, google) nebo wikipedii, kliknout na obrázek pravým tlačítkem a zvolit Kopírovat adresu obrázku.
  • Odkaz vložte jako vlastnost <img src="https://nejaky.odkaz.na/.../obrazek.jpg">
  • Jestli se obrázek ze zkopírovaného odkazu nedaří zprovoznit, můžete v nouzi použít moji žábu.
  • Jestli chcete naopak něco navíc, můžete místo obrázku přidat rovnou video. Najít vhodný zdroj je v tom případě těžší a v nouzi můžete použít třeba veselého králíka.

Hotový soubor odevzdejte do zadání Webová stránka na Teams. Kdyby se v náhledu něco nezobrazovalo, nelamte si hlavu – rozhodující je, jak se vaše stránka ukáže v opravdovém prohlížeči.

Témata

Výuka stojí na praktických zkušenostech z řešení úkolů.

Prezentace

Témata: stručnost (důraz na hlavní myšlenku, ořezání šumu na minimum), formát (TED talk, lightning talk)

Vektorová grafika

Témata: smysl vektorové grafiky; úprava křivek a nastavení barev; převod do rastrového obrázku a (naopak) vektorizace fotky

Word

Témata: formátování (písmo, řádkování, odstavce, styly), úprava seminární práce, citování literatury

Web

Témata:

Sítě

Témata:

Databáze

Témata:

Úpravy fotografií

Témata:

Souborná zkouška

V druhé půlce května se celé dopoledne píše shrnující zkouška z digitální gramotnosti.

Úroveň zkoušky v hrubých rysech odpovídá ECDL Core, což shrnuje obvyklé požadavky zaměstnavatelů na kancelářské pozice.

Klasifikace

Souborná zkouška má váhu přesně 1/3 z celkové známky. Ostatní odevzdané práce jsou hodnocené vahou M, vyjma krátkých cvičení, která mohou mít váhu S.

Když je práce označená jako povinná, znamená to, že ji musejí odevzdat všichni. Povinné práce lze poznat také v Bakalářích, protože už zpočátku máte ? místo známky. Ostatní práce se vztahují jen na studenty přítomné na hodině, kdy byly zadány.

V obvyklých případech je práce hodnocena známkou 1, když splňuje zadání, a známkou 5, když není splněná správně. Pokud řešitel práci zjevně umí zpracovat dobře, ale nepodařilo se to (asi z technických nebo časových důvodů), lze sáhnout po známce 2.

Když odevzdáte opravu, původní řešení se nepočítá. Je tedy úplně v pořádku, jestli při prvním pokusu práce nesplňuje zadání, a pak to do termínu postupně doladíte, aby všechno fungovalo.