Informatika a komunikační technika pro sextány

Povinný předmět pro sextu o Webu, sítích a protokolech na GJS vede Adam Dominec.

Hodiny

Plán

Výuka bude stát na praktických zkušenostech z řešení úkolů do hodin.

Počítačové sítě

Zdroje

Velká data

Webové aplikace

Zdroje

Rastrová a vektorová grafika

Souborná zkouška

V květnu se píše shrnující zkouška z digitální gramotnosti na úrovni zhruba ECDL Core

Klasifikace

Souborná zkouška má váhu přesně 30% z celkové známky. Dále jsou hodnocené:

Známka za odevzdanou práci se určí jako:

Když odevzdáte opravu, původní řešení se nepočítá. Je tedy úplně v pořádku, jestli při prvním pokusu práce nesplňuje zadání, a pak to do termínu postupně doladíte, aby všechno fungovalo.

Hodnocení písemných prací (kvízových částí souborky, pracovních listů, exitek a pětiminutovek) je nastavené tak, aby neznalé tipování v průměru vedlo na hranici mezi 4 a 5. Ostatní hranice jsou rozmístěné rovnoměrně. Pokud dostanete šanci na opravnou písemku, původní známka se nepočítá.

Kdo není na hodině v době zadání nebo odevzdání práce, má nárok na individuální úpravu termínů. Když se nepřijde se mnou domluvit, defaultně se termíny posouvají na následující společnou hodinu.