Informatika a komunikační technika pro sextány

Povinný předmět pro sextu o Webu, sítích a protokolech na GJS vede Adam Dominec.

Aktuálně: 22. září

Organizace předmětu

Hotové prezentace

Témata

Výuka stojí na praktických zkušenostech z řešení úkolů.

Prezentace

Zdroje

Hodiny

Vektorová grafika

Word

Web

Sítě

Databáze

Úpravy fotografií

Souborná zkouška

V druhé půlce května se celé dopoledne píše shrnující zkouška z digitální gramotnosti.

Úroveň zkoušky v hrubých rysech odpovídá ECDL Core, což shrnuje obvyklé požadavky zaměstnavatelů na kancelářské pozice.

Klasifikace

Souborná zkouška má váhu přesně 1/3 z celkové známky. Ostatní odevzdané práce jsou hodnocené vahou M. Krátká cvičení řešená v rámci jedné hodiny obvykle mají váhu S.

V obvyklých případech je práce hodnocena známkou 1, když splňuje zadání, a známkou 5, když není splněná správně. Pokud řešitel práci zjevně umí zpracovat dobře, ale nepodařilo se to (asi z technických nebo časových důvodů), lze sáhnout po známce 2.

Když odevzdáte opravu, původní řešení se nepočítá. Je tedy úplně v pořádku, jestli při prvním pokusu práce nesplňuje zadání, a pak to do termínu postupně doladíte, aby všechno fungovalo.