Informatika a komunikační technika pro sextány

Povinný předmět pro sextu o Webu, sítích a protokolech na GJS vede Adam Dominec.

Aktuálně, 13. červen: práce v Blenderu

Vaším úkolem je vymodelovat nějaký objekt, který není v Blenderu přímo zabudovaný. Na disk Public odevzdejte soubor .blend, který jste vytvořili.


7. červen: 3D tisk krabičky


Aktuální stav projektů

Ohlédnutí: souborka

Témata

Výuka stojí na praktických zkušenostech z řešení úkolů.

Prezentace

Témata: stručnost (důraz na hlavní myšlenku, ořezání šumu na minimum), formát (TED talk, lightning talk)

Vektorová grafika

Témata: smysl vektorové grafiky; úprava křivek a nastavení barev; převod do rastrového obrázku a (naopak) vektorizace fotky

Word

Témata: formátování (písmo, řádkování, odstavce, styly), úprava seminární práce, citování literatury

Web

Témata: jazyk HTML a CSS, skriptování na webu

Projekt: webová prezentace

Témata: uživatelský design (např.: Material Design), business analýza (analýza požadavků), šablonové systémy (Wordpress, Wix), správa webového serveru

Hotové projekty

Sítě

Témata: diagnostika místní sítě, řešení chyb, fungování internetu, šifrovaná komunikace

Šifry

Témata: symetrická šifra, asymetrická šifra, digitální podpis, hashovací funkce

Excel

Témata: řazení, filtrování, vzorce, absolutní odkazy, souhrny, grafy, histogramy

Databáze

Témata: jazyk SQL, filtrování a analýza dat, návrh tabulek v relační databázi

Souborná zkouška

V druhé půlce května se celé dopoledne píše shrnující zkouška z digitální gramotnosti.

Můžete si projít loňské zadání, protože rozsahem a formou to letos bude stejné. Do 16. května připravím ukázkové zadání pro letošek: bude se trochu lišit v otázkách Excel a Databáze, a v dalších podrobnostech bude přizpůsobené letošní výuce.

Opakování

Úroveň zkoušky v hrubých rysech odpovídá ECDL Core, což shrnuje obvyklé požadavky zaměstnavatelů na kancelářské pozice.

Úpravy fotografií

Témata:

Dokončení webového projektu

Témata: všechna témata z celého roku

Klasifikace

Souborná zkouška má váhu přesně 1/3 z celkové známky. Ostatní odevzdané práce jsou hodnocené vahou M, vyjma krátkých cvičení, která mohou mít váhu S.

Když je práce označená jako povinná, znamená to, že ji musejí odevzdat všichni. Povinné práce lze poznat také v Bakalářích, protože už zpočátku máte ? místo známky. Ostatní práce se vztahují jen na studenty přítomné na hodině, kdy byly zadány.

V obvyklých případech je práce hodnocena známkou 1, když splňuje zadání, a známkou 5, když není splněná správně. Pokud řešitel práci zjevně umí zpracovat dobře, ale nepodařilo se to (asi z technických nebo časových důvodů), lze sáhnout po známce 2.

Když odevzdáte opravu, původní řešení se nepočítá. Je tedy úplně v pořádku, jestli při prvním pokusu práce nesplňuje zadání, a pak to do termínu postupně doladíte, aby všechno fungovalo.