22. března: souhrn tabulky

  1. Stáhněte datovou sadu Global Surface Temperature Change: 1961-2022 a načtěte jako pěknou tabulku.
  2. Vymažte nezajímavé sloupce.
  3. Skryjte všechny řádky kromě deseti.
  4. Použijte podmíněné formátování.
  5. Teplotní data shrňte pomocí kontingenční tabulky.
    OPRAVA: Pokračovat s původní tabulkou by bylo příliš náročné. Tabulku s podmíněným formátováním přiložte také k zadání, a pak si stáhněte už zpracovanou tabular-data.xlsx a pokračujte s ní.
  6. Roky seskupte po desetiletích
  7. Průměry z kontingenční tabulky shrňte grafem.