Souborná zkouška

Toto je zadání úloh souborné zkoušky z IKT z roku 2023.

Na vypracování bylo přesně pět hodin od chvíle, kdy bylo zadání zveřejněno. Odevzdat řešení bylo možné mailem, přes Forms nebo přes Teams jako zprávu v chatu.

Každá praktická úloha je samostatně hodnocena v procentech. Pro výpočet známky mají všechny úlohy stejnou váhu. Bonusové body vylepšují i výsledek jiných úloh.

1. Excel

Upravte tabulku stavů hospodářských zvířat ZEM06A.xlsx (původně staženou z webu ČSÚ) a přidejte jeden list podle předlohy. Než vytvoříte graf, tak ze svého listu odstraňte sloupce s dílčími hodnotami (začínající "z toho").

Druhý (přidaný) list má obsahovat podíl jednotlivých skupin zvířat na celkovém počtu toho roku.

Ukázkové řešení

2. Word

Vytvořte dokument s textem ze souboru word-styles.txt a s formátováním podle předlohy word-styles.pdf. Po veškerých změnách formátování aktualizujte příslušné styly; na přímé nastavení písma bez stylu nebude brán ohled.

3. Web

Vytvořte webovou stránku podle grafického návrhu. Vhodný text je v šabloně HTML stránky.

4. Databáze

V databázi PostgreSQL běžící na serveru adam.dominec.eu určete počet linek, které provozuje každý dopravce pražské MHD. Výsledky odevzdejte tak, že je uložíte do nově vytvořené tabulky.

Postup přihlášení najdete v samostatném návodu. Na té stránce najdete i vzorový postup řešení.

5. Vektorová grafika

Vytvořte vektorovou kresbu podle předlohy v souboru obcerstveni.png a uložte ji ve formátu pdf.

6. Rastrová grafika

Upravte přiloženou fotografii rocket.jpg. Celý obrázek převeďte do černobílé, jen tři svislé stopy za raketou změňte na odstíny modré nebo fialové. Zmenšete obrázek na šířku 700 pixelů a poté jej ořízněte na výšku 700 px.

Vzorové řešení je tady naschvál zmenšené, ale jinak v pořádku:

Vzorové řešení