Cvičení 21. března: vzorce

Vytvořte tabulku pro evidenci známek:

  1. Vytvořte nový sešit obsahující tři listy: "Předmět A", "Předmět B", a "Souhrn". Místo předmětů si vymyslete názvy dvou konkrétních předmětů.
  2. Na listu "Předmět A" vytvořte tabulku se sloupci pro následující informace: jméno studenta, 4 známky.
  3. Na listu "Předmět B" vytvořte podobnou tabulku jako na předchozím listu, ale pro 10 známek.
  4. Vymyslete si aspoň 12 studentů s libovolnými jmény. Každému studentovi vygenerujte mu náhodné známky do obou tabulek. Při náhodném generování dejte pozor, aby hodnoty byly napevno a neměnily se při každém načtení tabulky.
  5. Na listu "Souhrn" vytvořte tabulku se sloupci pro Jméno studenta, Celkový průměr předmětu A, Celkový průměr předmětu B.
  6. Vypočítejte průměry pro každého studenta v obou předmětech pomocí vhodných funkcí (např. AVERAGE).
  7. Zkontrolujte, zda všechny vzorce správně fungují a aktualizují se automaticky při změně vstupních dat, a že se při změně jedné známky nezmění všechny ostatní.

Soubor odevzdejte do složky 10 excel vzorce na disku Public, pojmenovaný vaším příjmením.