Vzorové zadání souborné zkoušky

Toto je vzorové zadání souborné zkoušky z IKT pro rok 2024.

Souborná zkouška bude zahájena 20. května v 8:30 distančně přes Teams. Na vypracování bude přesně pět hodin od chvíle, kdy bude zveřejněno skutečné zadání. Odevzdat řešení bude možné mailem, přes Forms nebo přes Teams jako zprávu v chatu.

Každá praktická úloha je samostatně hodnocena v procentech. Pro výpočet známky mají všechny úlohy stejnou váhu. Bonusové body vylepšují i výsledek jiných úloh.

1. Excel

 1. Stáhněte si tabulku studenti.xlsx a vyberte si některý list s daty (ve zkoušce se může stát, že dostanete zadaný individuálně).
 2. Vytvořte nový list a na prvním řádek napište nadpisy sloupců: Rok, Město, Počet.
 3. Z vybraného listu zkopírujte čísla roků a transponované (na výšku) je vložte do prvního sloupce svého listu.
 4. Zkopírujte název města Hl. m. Praha a vložte je do všech řádků, kterým jste vyplnili rok.
 5. Zkopírujte odpovídající počty studentů a transponované (na výšku) je vložte do zbývajícího sloupce.
 6. Obdobným způsobem zpracujte další dvě města. Řádků tedy bude celkově 70, z toho každá třetina bude mít vyplněné jiné město, žádné hodnoty nezůstanou prázdné. Ukázka
 7. Vytvořte kontingenční tabulku, která má v řádcích roky a ve sloupcích města. Zobrazená hodnota má být průměrný počet studentů.
 8. Seskupte roky automaticky do skupin po 5.
 9. Vytvořte čárový (spojnicový) graf.
 10. Grafu nastavte nadpis (počty studentů v českých městech), popis osy x (období) a popis osy y (průměrný počet).
 11. Vedle kontingenční tabulky spočítejte vzorcem celkový průměr. Měli byste v něm průměrovat 69 čísel, která jste zkopírovali na začátku postupu. Ukázka hotové práce

(bodování bude doplněno.)

2. Word

Vytvořte dokument s textem ze souboru fisher-mendel.txt a formátováním zhruba odpovídajícím předloze fisher-mendel.pdf.

Hodnotí se:

Text musí rozsahem přesně odpovídat předloze, ale další podrobnosti se nehodnotí. Nikdo neocení, jestli budete opravovat chyby v automatickém přepisu.

3. Web

Vytvořte webovou stránku podle grafického návrhu. Vhodný text je v šabloně HTML stránky.

K téhle úloze jsem napsal ukázkové řešení.

4. Databáze

V databázi PostgreSQL běžící na serveru adam.dominec.eu vytvořte novou tabulku, která bude k jednotlivým žákům z tabulky zaci evidovat, jakou dostali známku který den. Do tabulky vložte aspoň dva záznamy. Potom napište SQL dotaz, který vypočte průměrnou známku v každé třídě.

 1. Postup přihlášení najdete v samostatném návodu.
 2. Podívejte se, jaké sloupce má tabulka zaci, a jaký mají význam. Rozmyslete si, jaké sloupce budete potřebovat v tabulce se známkami. (To dělat nemusíte, ale asi vám to pomůže.)
 3. Vytvořte tabulku pojmenovanou jako vaše příjmení (bez háčků a čárek) a zvolte její sloupce a jejich datové typy.
 4. Nastavte cizí klíč z vaší tabulky (zdroj) do tabulky zaci (cíl) tak, aby známka byla jednoznačně přiřazená jednomu žákovi.
 5. Vložte do této tabulky novou položku s libovolnými hodnotami, a pak ještě jednu.
 6. Napište SQL dotaz, který zobrazí každou známku a třídu, ve které byla udělena. (To dělat nemusíte, ale asi vám to pomůže.)
 7. Napište SQL dotaz, který zobrazí průměr známek seskupený podle třídy, ve které byly uděleny.
 8. Udělejte screenshot okna prohlížeče s výsledky dotazu, a odevzdejte ho.

5. Vektorová grafika

(nebude doplněno; pro procvičování použijte zadání z loňska)

6. Rastrová grafika

(nebude doplněno; pro procvičování použijte zadání z loňska)