Cvičná webová stránka

Tady je rozepsané řešení vzorového zadání souborky na téma Web.

Během celé práce se soustřeďte: pište na místo, kam chcete psát, nemačkejte omylem jiné klávesy (např. vedle Enteru), mějte přehled, co zrovna děláte a proč. Kdyby vám během souborky došla síla a nemohli jste se už soustředit, je lepší si na chvíli odpočinout a třeba si uvařit čaj, než budete pokračovat.

 1. Stáhnu si šablonu (pravý klik → uložit odkaz jako...) a otevřu ji v editoru.
 2. V šabloně najdu dva řádky <style> ... </style>. Napíšu mezi ně styl, který celé stránce nastaví:
  <style>
  body {
    background-color: darkblue;
    color: lightyellow;
    font-family: sans-serif;
  }
  </style>
  
 3. Mám text rozdělit do dvou bloků a nastavit jim šířku. Nejdřív potřebuju upravit HTML kód stránky a kolem textu vyrobit dvě značky <div>:
  <div>
  Dílnu kráčejících robotů v NTK navštíví dvě skupiny kvarty A (26.2. a 5.3.).
  Dílna je zaměřena na studenty středních škol a jejím cílem je seznámit účastníky se základy užití matematických principů a trigonometrie ve vztahu k robotice.
  </div>
  <div>
  Studenti se pod vedením odborného lektora pokusili úspěšně naprogramovat a rozchodit svého šestinohého robota.
  Pro velký úspěch půjde do NTK i druhá kvarta.
  </div>
  
 4. Oběma blokům textu teď můžu společně nastavit styl, aby měly šířku třeba 400 pixelů a aby se nechaly umístit vedle sebe na jeden řádek. To připíšu hnedka pod styl, který jsem napsal v předchozím kroku.
  <style>
  body {
    background-color: darkblue;
    color: lightyellow;
    font-family: sans-serif;
  }
  
  div {
    display: inline-block;
    width: 400px;
  }
  </style>
  
 5. Teď potřebuju vyřešit nadpis. Nejdřív zařídím, aby byl ve dvou řádcích:
  <h1>NTK</h1>
  <h1>kráčející roboti s kvartou</h1>
  
  Zarovnat ho na střed, to je jednoduché: h1 { text-align: center; }. Zadání ale chce, aby byl na středu mezi těmi oběma bloky textu. Nastavím nadpisu proto šířku takovou, jako mají oba texty v součtu, a on se pak zarovná správně.
  h1 {
    text-align: center;
    width: 800px;
  }
  
 6. Přidám obrázek. Nejdřív si zkopíruju odkaz na obrázek ze zadání (pravý klik → kopírovat adresu odkazu), abych ji pak mohl vložit do atributu src. Obrázek pak napíšu na začátek druhého bloku textu:
  <div>
  <img src="https://sexta.dominec.eu/souborka-2024/robot.jpg">
  Studenti se pod vedením odborného lektora pokusili úspěšně naprogramovat a rozchodit svého šestinohého robota.
  Pro velký úspěch půjde do NTK i druhá kvarta.
  </div>
  
  Dávám pozor na to, že obrázek je opravdu odkázaný z webu předmětu. Poznám to tak, že adresa začíná https://sexta.dominec.eu.
 7. Obrázku musím ještě nastavit šířku 300 pixelů. Přidám tedy další styl:
  img {
    width: 300px;
  }
  
 8. Udělám svislou čáru na levé straně obou bloků textu, takže bude i mezi nimi. Bude tím pádem i vlevo od levého bloku, ale k tomu se zadáni nijak nevyjadřuje. Potřebuju přidat pravidlo border-left: 1px solid white; a dávám přitom pozor, že rámečku nestačí nastavit šířku a barvu, ale musí tam být i to solid pro nepřerušovanou čáru, a musí to být ve správném pořadí.
  div {
    display: inline-block;
    width: 400px;
    border-left: 1px solid white;
  }
  

Je víc možných řešení a víc postupů, jak se k nim dobrat. Kód celé stránky může vypadat například takhle:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Roboti</title>
  <style>
    body {
      background-color: darkblue;
      color: lightyellow;
      font-family: sans-serif;
    }

    div {
      display: inline-block;
      width: 400px;
    }

    h1 {
      text-align: center;
      width: 800px;
    }

    img {
      width: 300px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>NTK</h1>
  <h1>kráčející roboti s kvartou</h1>
  <div>
    Dílnu kráčejících robotů v NTK navštíví dvě skupiny kvarty A (26.2. a 5.3.).
    Dílna je zaměřena na studenty středních škol a jejím cílem je seznámit účastníky se základy užití matematických principů a trigonometrie ve vztahu k robotice.
  </div>
  <div>
    <img src="https://sexta.dominec.eu/souborka-2024/robot.jpg">
    Studenti se pod vedením odborného lektora pokusili úspěšně naprogramovat a rozchodit svého šestinohého robota.
    Pro velký úspěch půjde do NTK i druhá kvarta.
  </div>
</body>
</html>