Souborná zkouška z IKT

Toto je zadání souborné zkoušky z IKT pro rok 2024.

Na vypracování je přesně pět hodin. Odevzdat řešení můžete přes Teams jako zprávu v chatu, nebo e-mailem.

Smíte používat libovolné zdroje, které nevyžadují aktivitu dalších lidí. Podrobně to znamená: smíte hledat na internetu, sledovat videa a ptát se robotů. Nesmíte si nechat pomáhat ani se ptát lidí, a to ani přímo, ani telefonovat, ani klást dotazy na fóru. Některé způsoby podvádění jsem schopný spolehlivě odhalit, ale neprozradím které.

U některých úloh je napsaný postup. Ten je pouze doporučený a neručím za to, že na vašem počítači bude fungovat správně. Rozhodující jsou skutečné body hodnocení, a ty jsou popsané u všech úloh.

Každá praktická úloha je samostatně hodnocena v procentech. Pro výpočet známky má každá ze šesti úloh stejnou váhu. Bonusové body můžou zvýšit hodnocení přes 100%.

1. Excel

Pročistěte zadaná data, spočítejte souhrny pomocí kontingenční tabulky a ty pak vykreslete do grafu.

Iniciály TA MB AB MD SH AH VK RM FM EEN JP OP ŠP DS VS BS MT JT AV
Číslo listu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 1. Stáhněte si tabulku studenti.xlsx a vyberte list s číslem, které jste dostali zadané. Ostatní listy smažte.
 2. Vytvořte nový list a na prvním řádek napište nadpisy sloupců: Rok, Kraj, Počet.
 3. Z vybraného listu zkopírujte čísla roků a transponované (na výšku) je vložte do prvního sloupce svého listu.
 4. Zkopírujte název Středočeský kraj a vložte ho do všech řádků, kterým jste vyplnili rok.
 5. Zkopírujte odpovídající počty studentů a transponované (na výšku) je vložte do zbývajícího sloupce.
 6. Obdobným způsobem zpracujte další dva kraje. Řádků tedy bude celkově 70, z toho každá třetina bude mít vyplněný jiný kraj, žádné hodnoty nezůstanou prázdné. Ukázka
 7. Vytvořte kontingenční tabulku, která má v řádcích roky a ve sloupcích kraje. Zobrazená hodnota má být průměrný počet studentů.
 8. Seskupte roky automaticky do skupin po 5.
 9. Vytvořte skládaný plošný graf.
 10. Grafu nastavte nadpis (počty studentů podle krajů), popis osy x (období) a popis osy y (průměrný počet).
 11. Vedle kontingenční tabulky spočítejte vzorcem celkový průměr. Měli byste v něm průměrovat 69 čísel, která jste zkopírovali na začátku postupu.

Ukázka hotové práce

Hodnotí se:

2. Word

Vytvořte dokument s textem ze souboru fisher-mendel2.txt a formátováním zhruba odpovídajícím předloze fisher-mendel2.pdf.

Hodnotí se:

Text musí rozsahem přesně odpovídat předloze a tabulka nesmí být prázdná, ale další podrobnosti se nehodnotí. Nikdo neocení, jestli budete opravovat chyby v automatickém přepisu.

3. Web

Vytvořte webovou stránku podle grafického návrhu.

 1. Stáhněte si šablonu HTML stránky a otevřte ji v editoru kódu.
 2. Kolem textu nadpisu vytvořte HTML značku pro nadpis a kolem první i druhé části textu vytvořte vhodné značky pro blok textu.
 3. Mezi první i druhou část textu napište HTML značku pro obrázek. Zkopírujte adresu následujícího odkazu na fotku oktávy a nastavte, aby se obrázek načítal odtud.
 4. Do značky style napište styl, který:

Hodnotí se:

4. Databáze

V databázi PostgreSQL běžící na serveru adam.dominec.eu vytvořte novou tabulku, která bude k jednotlivým žákům z tabulky zaci evidovat, co přesně si přejí který den k obědu. Každý žák může napsat libovolné přání, nemají nijak omezený výběr.

 1. Rozmyslete si, jakým způsobem budete data reprezentovat v tabulce.
 2. Přihlaste se do správy databáze podle samostatného návodu.
 3. Vytvořte tabulku pojmenovanou jidlo_prijmeni (malým písmem, bez háčků a čárek) a zvolte její sloupce a jejich datové typy.
 4. Nastavte cizí klíč z vaší tabulky (zdroj) do tabulky zaci (cíl) tak, aby každá volba jídla byla přiřazená jednomu žákovi.
 5. Vložte do této tabulky novou položku s libovolnými hodnotami, a pak ještě další tři.
 6. Napište SQL dotaz, který vypíše křestní jméno žáka (a žádné další sloupce) podle zadaného id.
 7. Napište SQL dotaz, který vypíše všechna objednaná jídla.
 8. První dotaz uzavřete do kulatých závorek a pak ho vkopírujte jako další pole pro SELECT do druhého dotazu. Upravte ho tak, aby přečetl vždy jméno žáka, jehož volba jídla se vypisuje.
 9. Udělejte screenshot okna prohlížeče s výsledky dotazu, a odevzdejte ho.

5. Vektorová grafika

Vytvořte vektorovou kresbu podle předlohy v souboru pokladna.png a uložte ji ve formátu pdf.

6. Rastrová grafika

Upravte přiloženou fotografii threads.jpg: celý obrázek převeďte do černobílé, jen jednu špulku obarvěte na žluto. Zmenšete a ořízněte obrázek na 500×500 px.

 1. Zmenšete obrázek tak, aby měl výšku přesně 500 px a šířka se změnila úměrně tomu.
 2. Ořízněte obrázek tak, aby měl šířku přesně 500 px a výška zůstala beze změny.
 3. Vyberte jednu špulku, například obdélníkovým výběrem.
 4. Upravte odstín a sytost, aby špulka byla znatelně žlutá.
 5. Invertujte výběr, abyste vybrali celý zbytek obrázku.
 6. Nastavte barvy na černobílé.
 7. Uložte (nebo exportujte) obrázek ve formátu .jpg.

Vzorové řešení je tady naschvál zmenšené, ale jinak v pořádku:

Vzorové řešení