7. března: kryptografické protokoly

Pro symetrické šifrování máme nástroje:

Po asymetrické šifrování máme nástroje:

Kromě toho máme hashovací funkci:

Zadání bylo na tabuli.