Informatika a komunikační technika pro sextány

Povinný předmět pro sextu o Webu, sítích a protokolech na GJS vede Adam Dominec.

Zadání z 10. listopadu: Formátování dokumentu

Stáhněte si soubor 2023-11-09-gacr.docx a nastavte formátování:

  1. zarovnání všech odstavců (ale ne nadpisů) do bloku,
  2. barvu nadpisů jako modrou,
  3. velikost stránky jako A3,
  4. odsazení prvního řádku v odstavcích o půl centimetru (české odstavce),
  5. přepněte číslování nadpisů na římské číslice,
  6. automaticky vygenerujte obsah.

Během hodiny se soubory odevzdávaly na Public. Později (třeba jestli jste chyběli) odevzdávejte přes chat.