Informatika a komunikační technika pro sextány

Hodiny

Sexta ASexta BObsahZápisky
5. záříPřísloví jako opakování loňského roku. Zmínka o Bloomově taxonomii vzdělávacích cílů
9. záříPlány na nadcházející školní rok. Ukázky: Excel, databáze, Word, vektorová grafika
12. záříZáklady Excelu: kopírování tabulky z webu, ruční uspořádání buněk do sloupců a řádků, řazení.
16. záříFormát buněk. Vyplnění buněk řadou. Cvičení: kalendář v Excelu, předloha.
19. záříVzorce. Adresování buněk. Suma. Cvičení: sčítání peněz na transparentním účtu předvolební kampaně.
23. září-Dokončení práce z minula. Zadání prvního projektu.
26. září30. záříGrafy z technického a obsahového hlediska. Argumentační fauly s použitím grafů.
30. září4. říjnaDomácí úkol: najděte v novinách nevhodně udělaný graf. Diskuze nad problémy při práci s daty.
4. října-Účetnictví v Excelu: cvičení s transparentním účtem
7. říjnaPráce na prvním projektu. CSV soubory.
10. říjnaPráce na projektu.
14. říjnaCo Excel umí a co neumí.
17. říjnaodevzdání prvního projektu. Formuláře v Doodle, Google Forms formulář a MS Office Forms formulář o kytce; OneNote. Ukázka: databáze, zdrojový kód.
21. říjnaPrezentace prvního projektu: grafy.
24. říjnaUkázka připojení k SQL databázi, příkaz SELECTDatabáze
4. listopadu
7. listopadu
4. listopadu
7. listopadu
11. listopadu
Práce v programu DBeaver. Dotazy SELECT a INSERT. Vytvoření databáze typu SQLite.Základy jazyka SQL
11. listopadu14. listopaduDomácí úkol pro sextu B: spusťte postupně vhodný příkaz INSERT, SELECT a DELETE a oveřte na vhodné tabulce, že jsou funkční. Můžete použít tabulku SQLite nebo ukázkovou tabulku ze zápisků. SQL operace AND, IN a vnořené dotazy. Zadání úkolu.
přítomnost
14. listopadu18. listopaduDomácí úkol pro sextu A: v ukázkové databázi ze zápisků najděte ulice, které mají adresy s rozvozem pizzy i bez rozvozu pizzy.
Písemka na databáze. Práce s databází v programu. Zadání druhého projektu: databáze.
-11. listopadu

Učivo

Obsah hodin je plánovaný tak, aby navazoval do několika velkých celků. Pokud jste hodinu zameškali anebo zaspali, je důležité, abyste se znalosti pokusili doplnit. Pokud něco z výuky není jasné, neváhejte se zeptat při hodině – to se týká i učiva probíraného dávno.

Projekty

1. Excel

Každý jednotlivě najděte vhodná data na webu, zpracujte je do podoby grafu a stručně odprezentujte ostatním.

Plán

Hodnocení